30 de maio de 2012

PREVENCIÓN: USAR CORRECTAMENTE AS NOVAS TECNOLOXÍAS

A utilización de novas tecnoloxías no tempo libre, no traballo ou na escola pode ser moi beneficioso, pero compre adoptar unha serie de hábitos saudables como a postura correcta, períodos de descanso..... Nestes videos poderás atopar consellos moi útiles, tanto para tí como para os maiores.

Ningún comentario:

Publicar un comentario