4 de decembro de 2013

OPERACIÓNS COMBINADAS

Para practicar, lembra a orde de operacións :
     1º.- Facer as  multiplicacións
     2º.- Despois facer as sumas e restas 
Se na operación hai parénteses:
     1º- Resolver as operacións que hai dentro dos parénteses
Operaciones combinadas I


More PowerPoint presentations from tonia

Ningún comentario:

Publicar un comentario